Al Fatihah: 1

quran, terjemahan, basmalah
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Maksudnya aku mengawali bacaanku dengan menyebut nama Allah, dengan
  • memurnikan tujuan membaca hanya mengharap ridho-Nya dan 
  • memohon kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik (dengan mengambil berkah dari keagungan nama-Nya.)
alquran, terjemahan, tauhid, petunjuk
alquran, terjemahan, tauhid, petunjuk
alquran, terjemahan, tauhid, petunjukAl Fatihah